top of page
Nestorseminaret

Nestorseminaret

Fra 2024 starter vi med et årlig seminar med det vi mener er spesielt viktige temaer. De kan være samfunns- og dagsaktuelle eller de kan være mer universelle. Vi innleder i 2024 (5. - 7. februar) med noe av det Nestor og folkehøgskolesystemet er tuftet på, nemlig demokrati. 

Disse tre dagene skal vi samles for å gå i dybden på temaet, få det belyst fra flere vinkler, med ulike stemmer og invitasjon til deltakelse. Kursdeltakerne reiser forhåpentligvis hjem opplyst, beriket og kanskje enda mer engasjert.

 

Hovedtema i 2025 er Tillitssamfunnet under press!

 

Tidspunkt for Nestorseminaret neste år: 3. - 4. februar 2025. Send oss en beskjed om du er interessert, så sender vi program straks det blir lagt ut.

Seminaret er UTEN KURSAVGIFT! Du betaler kun for eventuelt overnatting inkl. måltider!

Med gode undervisningslokaler, overnattingsmuligheter og hyggelige måltider sammen er Nestor et sted som både gir rom for fordypning og muligheten til engasjement sammen med andre mennesker. Fordelen med slike kurs over flere dager er nettopp at man i samvær med andre mennesker tar seg tid til å være i en «boble».

Nestorseminaret
Demonstranter
bottom of page