top of page

Historien om Villa Åsly - vårt samlingssted for gode måltider

Villa Åsly, vår praktfulle sveitservilla ble bygget i 1897 som «kårbolig» for bonden Ragnvald Konow på Melsom gård. På den tiden huset ble bygget, var det et statussymbol å ha det høyt under taket i stuen. Melsom gård hadde en takhøyde som ingen hadde maken til. Da fru Konow spurte snekkerne om høyden i denne nye stua i forhold til takhøyden på Melsom, ba hun dem om å legge på to stokker til i deres nye stue! På eiendommen har det stått en låve og en portnerbolig. Klokketårnet fra låven ble bevart og står i dag på plassen utenfor. Ragnvald Konow har også gitt navn til veien på nedsiden av undervisningsbygget. Rolf Stensrud har nedtegnet minner fra guttedagene og forteller om Konows staselige landauer trukket av to fullblodshester som ble holdt i tømme av privat kusk i standsmessig uniform. På kjøretøyet skal storfolk kjennes! Konow hadde huset i en del år, men solgte så senere huset til gårdbruker Nielsen Moe som drev gårdsbruk her inntil sin død. Han hadde ingen barn, så to av hans søstre overtok etter han. De hadde heller ingen arvtagere. Kommunen hadde planer om å overta eiendommen, men det ble det ikke noe av. Huset var da i dårlig forfatning.

I 1961 kjøpte skipsreder Valdemar Matheson fra Tønsberg huset med 17 mål tomt. Huset ble pusset opp og rommene i første etasje er som opprinnelig, bortsett fra at det er åpnet mellom de to stuene. Kjøkkenet og annen etasje er modernisert.

I 1976 selger Matheson eiendommen Åsly til Foreningen Betalende Feriekolonier v/forstander Knut B. Andersen. Han besøkte «De Danske Ældrehøjskoler» på 1970 tallet og ble inspirert til å starte et lignende tiltak i Melsomvik. Stiftelsen Norsk Pensjonistskole ble etablert i 1977 med Nasjonalforeningen for folkehelsen og med Norske Kvinners Sanitetsforening i 1978. I 1979 ble den første kursvirksomhet startet opp i Villa Åsly. I tillegg ble bygningen benyttet til drift med blant annet kjøkken, spisesal og stuer. Nytt tilbygg i 1990 utgjør nå villaens spisesal. Villa Åsly ble renovert/storvølet i 2004. Ovnen i stua er et klenodium og stuas midtpunkt. Den er produsert i Nord-Tyskland.

For 100 år siden var det mange ovnsprodusenter i Nord-Tyskland som drev med eksport av denne type porselenskaminer. Ovnen var ny til dette huset (1897), men er ikke i bruk i dag.

«Konow bygde det nye framhuset som står der ennå. Da huset ble bygd, skal fru Laura Konow ha erklært at hun ville ha det to stokkverk høyere under taket i stua enn det var på Melsom. Så fikk hun plass til den praktfulle kaminen fra byen Velten nær Berlin - et inventar det neppe fins maken til i Norge». (Stokke bygdebok).


490 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page