top of page
Seniorkurs 2024
55+

15. - 17. april 2024 • VENTELISTE!

Seniorkurs 55+

Erfarne medarbeidere - på vei mot pensjonsalder! Skaff deg kunnskap om pensjon, juss og aktuelle helserelaterte tema...

Fullført!
55+

7. - 9. oktober 2024 • FÅ PLASSER!

Seniorkurs 55+

Erfarne medarbeidere - på vei mot pensjonsalder! Skaff deg kunnskap om pensjon, juss og aktuelle helserelaterte tema...

Seniorkurs 55+

4. - 6. november 2024 • RESERVERT

Seniorkurs 55+

Erfarne medarbeidere - på vei mot pensjonsalder! Skaff deg kunnskap om pensjon, juss og aktuelle helserelaterte tema...

55+

27. - 29. mai 2024 • VENTELISTE!

Seniorkurs 55+

Erfarne medarbeidere - på vei mot pensjonsalder! Skaff deg kunnskap om pensjon, juss og aktuelle helserelaterte tema...

55+

14. - 16. oktober 2024 • FÅ PLASSER!

Seniorkurs 55+

Erfarne medarbeidere - på vei mot pensjonsalder! Skaff deg kunnskap om pensjon, juss og aktuelle helserelaterte tema...

Seniorkurs 55+

16. - 18. sept. 2024 • FÅ PLASSER!

Seniorkurs 55+

Erfarne medarbeidere - på vei mot pensjonsalder! Skaff deg kunnskap om pensjon, juss og aktuelle helserelaterte tema...

Seniorkurs 55+

28. - 30. oktober 2024 • RESERVERT

Seniorkurs 55+

Erfarne medarbeidere - på vei mot pensjonsalder! Skaff deg kunnskap om pensjon, juss og aktuelle helserelaterte tema...

bottom of page