top of page
Tenk25

TENK • Filosofidager

I en tid der alt skal gå fort er det samtidig stor interesse for filosofi i studie- og arbeidsliv, både i form av filosofikaféer, filosofigrupper, ledelsesfilosofi og filosofiske samtaler der man bruker dialog som metode. Man ønsker seg ofte ro og god tid til lange tanker og resonnementer, noe det kan være vanskelig å finne anledning til i hverdagen. Nestor inviterer derfor til årlige filosofidager med overskriften TENK. 

 

Siden TENK24 var vårt første år (8. - 10. januar 2024) med slike filosofidager, innledet vi med det grunnleggende temaet «Tanker».

Tema for TENK25 8. - 10. januar vil spinne rund filosofien i hverdagen med; Det sanne, det gode og det skjønne. Fra Platon via Søren Kierkegaard til vår tid: Temaene estetikk, etikk og de store eksistensielle spørsmålene er evig aktuelle og interessante. På Nestors filosofidager TENK25 inviterer vi deg til fordypning, refleksjon og diskusjon med dette som bakgrunnsteppe.

 

Som på våre tidligere filosofidager: Det er ikke sikkert vi får noen absolutte svar i løpet av kurset, men så er det heller ikke noe mål i seg selv. Å sette tanker og samtaler i gang, derimot … Og forhåpentlig lære litt og ha fine dager sammen med andre i samme ærend.

Med gode undervisningslokaler, overnattingsmuligheter og hyggelige måltider sammen er Nestor et sted som både gir rom for fordypning og muligheten til engasjement sammen med andre mennesker. Fordelen med slike kurs over flere dager er nettopp at man i samvær med andre mennesker tar seg tid til å være i en «boble».

Tenk25
The Death of Socrates
bottom of page