top of page
Tanker

TENK • Filosofidager

I en tid der alt skal gå fort er det samtidig stor interesse for filosofi i studie- og arbeidsliv, både i form av filosofikaféer, filosofigrupper, ledelsesfilosofi og filosofiske samtaler der man bruker dialog som metode. Man ønsker seg ofte ro og god tid til lange tanker og resonnementer, noe det kan være vanskelig å finne anledning til i hverdagen. Nestor inviterer derfor til årlige filosofidager med overskriften TENK. 

 

Siden TENK24 var vårt første år (8. - 10. januar 2024) med slike filosofidager, innledet vi med det grunnleggende temaet «Tanker». TENK25 vil være inspirert av Søren Kierkegaards tre stadier på livets vei: Det estetiske, det etiske og det religiøse. 

 

Tidspunkt for TENK25: 6. - 8. januar 2025. (Fast hvert år i uke 2). Send oss en beskjed om du er interessert, så sender vi program straks det blir lagt ut.

Med gode undervisningslokaler, overnattingsmuligheter og hyggelige måltider sammen er Nestor et sted som både gir rom for fordypning og muligheten til engasjement sammen med andre mennesker. Fordelen med slike kurs over flere dager er nettopp at man i samvær med andre mennesker tar seg tid til å være i en «boble».

TENK 2024
Kierkegaard
bottom of page