top of page
Naturutforskning

Naturkunnskap • Klima & miljø. Hva skjer i naturen om sommeren?

17. - 18. juni • INGEN KURSAVGIFT! (les prisinfo nederst)

Hvordan kan vi som voksne være sammen med og styrke barns opplevelse, kunnskap og undring i og om natur, miljø og klima?

Med de utfordringer som menneskeheten står overfor med klima- og miljøkrise, er det viktig å styrke både voksnes og barns interesse og engasjement for disse spørsmålene. En av forutsetningene for dette, er at barn og voksne har et forhold til natur. Mange voksne syns de vet for lite om «natur» og om miljøspørsmål, og enda mindre om hvordan de skal kunne ha en dialog med barn om alt dette.

Kursansvarlig: Universitetslektor i biologi Øyvind Wistrøm i samarbeid med Besteforeldrenes Klimaaksjon i Vestfold.

Oversikt over alle sesongkursene finner du her

Det var mye kompetanse, det var dyktige foredragsholdere og stoffet var lagt frem på en engasjerende måte!! VELDIG BRA! Tidligere deltager på kurset

Naturkunnskap sommer
Naturkunnskap

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 17. juni

1000 Intro. Velkommen og hvem er vi? Formål og plan for dette kurset

1030 Litt grunnleggende økologi og økosystemer: Med fokus på hav og strand v/ biolog Øyvind Wistrøm

1200 Lunsjbuffet hos Nestor (må forhåndsbestilles!)

1300 Studietur til Karlsvika naturskole. Feltarbeid i strandkanten der vi prøver ut forskjellig utstyr vi senere kan bruke sammen med barna/ barnebarna. Marinbiologene Øyvind Wistrøm og Henning Røed veileder oss i arbeidet. Husk badesko eller lange gummistøvler! Det er også mulighet for at noe informasjon kan gis innendørs. 

1800 Hjemreise. Vi hjelper til med skyss for de som ikke har bil.

 

Tirsdag 18. juni

0900 Studietur til Ilene Naturreservat. Alle møter direkte der. Temaet er: Fugler ved sjøen om sommeren. Også litt om flaggermus. Tur til fugletårnet med kikkerter. Vi prøver ut noen aktiviteter vi kan gjøre sammen med barn ute.

1230 Lunsjbuffet hos Nestor (må forhåndsbestilles!)

1330 En ekte lofottorsk jeg er … Og jeg trives ikke i Oslofjorden lenger. For hva skjer egentlig med Oslofjorden? Og hva kan vi gjøre med det? v/ Øyvind Wistrøm

1530 Klimapilot Hauk Are Fjeld snakker om boka si: En klimabok du orker å lese. Er klimakrisen uløselig og fremtiden dyster? Kan du som enkeltperson gjøre en forskjell?

1700 Avslutning og veien videre

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser!

Prisinfo: 

Kurset er uten kursavgift. Det er mulig å bestille lunsjbuffet begge dager. Pris kr 275,- pr person pr dag. Frist for bestilling er én uke før kursstart. Vi tilbyr overnatting m/ frokost til kr 545,- pr person. Ta kontakt hvis dette er aktuelt.
 

• Påmeldingsregler

bottom of page