BKA vinter

Klima, miljø og naturkunnskap - kveldskurs

Starter 26. januar 2022 • Ingen kursavgift

Hvordan kan vi som voksne være sammen med og styrke barns opplevelse, kunnskap og undring i og om natur, miljø og klima? Dette er det tredje kurset av 4 (årstider) gjennom 2021 og 2022.

 

Kurset er i samarbeid med: Besteforeldrenes Klimaaksjon i Vestfold
 

Med de utfordringer som menneskeheten står overfor med klima- og miljøkrise, er det viktig å styrke både voksne- og barns interesse og engasjement for disse spørsmålene. En av forutsetningene for dette, er at barn og voksne har et forhold til natur. Mange voksne syns de vet for lite om «natur» og om miljøspørsmål, og ennå mindre om hvordan de skal kunne ha en dialog med barn om alt dette. Formålet med dette kurset er å gi voksne en innsikt i hva natur «er» og fungerer, og hvordan vi kan være sammen med barn, og «undre» oss over alt det levende der ute sammen med dem på turer og andre aktiviteter ute, også ved bruk av utstyr, håndbøker og eksperimenter - men også samtale om litt vanskelige spørsmål som klima og miljø.


Dette er det tredje kurset i serien som startet i 2021 og vil ha fokus på «Vinteren». Kurset er en delvis videreføring av de to første kursene, men man kan delta uavhengig av disse. Det vil omfatte noe grunnleggende kunnskap, men også litt videregående kunnskap om dyr og planter og om samspillet i naturen med utgangspunkt i hva som foregår om vinteren. Vi skal også drøfte mer om klima- og miljø- utfordringer. Kurset består av fire samlinger hvorav tre på Nestor og en ute i naturen. Felles tema for kurset er: Vinter i naturen: Hva skjer og hvorfor? Og hva med de litt større spørsmålene om menneskets plass i universet ...

Kursholder: Universitetslektor i biologi Øyvind Wistrøm

 

Ansvarlige: Øyvind Wistrøm og Jon Edgar Karlsen

Kurset går over 3 kvelder (onsdager) Kl: 1800 - 2100 + 1 utflukt i naturen (søndag)

Kveld 1:  26. januar

Kveld 2:  2. februar

Kveld 3:  9. februar
Søndag: 13. februar

Program/temaer: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

26. januar

Det snør, det snør, det er det det gjør, tiddelibom ... Naturen om vinteren: Hva betyr vinteren for dyr og planter, og hvordan overlever de? Hva og hvordan kan vi oppleve og se dyr, fugler og planteliv om vinteren. Dyrespor og fugleobservasjon. Temaansvarlig: Rune Aae

 

2. februar

Del 1: En himmel full av stjerner, eller: Merkur er den første, og Venus nummer to ... Himmelen over oss: Om astronomi og stjerner og verdensrommet: Hva ser vi der oppe, og hva er egentlig Melkeveien? Og hvordan kan vi finne ut av hvilken stjerne eller planet er det vi ser? Temaansvarlig: Øyvind Wistrøm


Del 2: Og reven rasker over isen ... Hva kan vi gjøre med barna for å «hjelpe» dyr og fugler gjennom vinteren: Hvordan lage fuglekasser og lage fuglemat og andre aktiviteter som f.eks. lage naturstispørsmål og å forberede for våren o.a. Temaansvarlig: Øyvind Wistrøm

 

9. februar

Del 1: Ja, dette er en vise om et svært uheldig dyr … Før var det dinosaurer. Nå er det mennesket som regjerer verden: Om evolusjon og menneskets historie. Temaansvarlig: Øyvind Wistrøm

 

Del 2: Kloden er syk … Menneskets utfordringer: Klima, miljø, overforbruk av ressurser, energimangel, overbefolkning mm. Hva betyr alt dette? Og hvordan diskutere dette med barn? Samtale og gruppearbeid om økosorg og klima-angst. Alle deltar.


13. februar

Utflukt til Ilene Natursenter, Horten Natursenter eller et annet passende sted: Hva kan vi finne og se av dyr og fugl, og hvordan ha med barnebarna ut om vinteren for å oppleve naturen.

Frist: Kurset er fulltegnet. Gi oss beskjed her om du ønsker å stå på venteliste! Merk med hvilket kurs i kommentarfeltet.

NB: Det er stor interesse for disse kursene og vi ber vennligst om at du gir oss beskjed dersom du allikevel ikke ønsker- eller kan beholde plassen slik at noen andre får mulighet. Hvis du ikke har anledning til å delta på alle 3 kvelder, ber vi om beskjed om dette, da vi prioriterer de som kan delta på hele kurset.

Ingenting kan bestilles akkurat nå. Kom tilbake senere.