top of page
BKA vinter

Naturkunnskap - Vinter

23. - 25. januar 2023 • Ingen kursavgift

Hvordan kan vi som voksne være sammen med og styrke barns opplevelse, kunnskap og undring i og om natur, miljø og klima?

Med de utfordringer som menneskeheten står overfor med klima- og miljøkrise, er det viktig å styrke både voksnes og barns interesse og engasjement for disse spørsmålene. En av forutsetningene for dette, er at barn og voksne har et forhold til natur. Mange voksne syns de vet for lite om «natur» og om miljøspørsmål, og enda mindre om hvordan de skal kunne ha en dialog med barn om alt dette.


Kurset er i samarbeid med Besteforeldrenes Klimaaksjon i Vestfold. Dette er del 1 av fire sesonger gjennom året: Vinter, Vår, Sommer og Høst. Her ser du hele kursoversikten: Oversikt

Kursansvarlig: Universitetslektor i biologi Øyvind Wistrøm

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

Mandag 23. januar

1230 -1300 Velkommen og introduksjon av programmet

1300 Lunsj

1400 - 1800 Naturen om vinteren: Hva betyr vinteren for dyr og planter, og hvordan overlever de? V/biolog Erik Tunstad. Spor og sportegn: Hva og hvordan kan vi oppleve å se dyr, fugler og planteliv om vinteren. V/biolog Øyvind Wistrøm

1900 Middag

2000 - 2100 Quiz


Tirsdag 24. januar

0900 - 1200 Klima og miljø: Menneskets utfordringer: Hva skjer med vårt klima og med miljøet rundt oss? V/Øyvind Wistrøm. Jordas tåleevne: Hvordan kan vi leve i tråd med FNs bærekraftmål og samtidig ta hensyn til Jordas tåleevne? Hva kan hver og en av oss gjøre? Innledning og dialog ved sosiolog og dr.philos Bjørn Hauger

1300 Lunsj

1400 - 1730 Praktisk økt: Vi lager fuglemat. V/Kristin Røed, Ranveig Røssnes Falkeng og Lisbet Karlsen fra BKA. Verdensrommet: Merkur er den første, og Venus nummer to ... Himmelen over oss: Om astronomi og stjerner og verdensrommet: Hva ser vi der oppe, og hva er egentlig Melkeveien? Og hvordan kan vi finne ut av hvilken stjerne eller planet er det vi ser? V/Øyvind Wistrøm

1900 Middag


Onsdag 25. januar

0900 - 1215 Menneskets historie: Før var det dinosaurer. Nå er det mennesket som regjerer verden. Om evolusjon og menneskets historie. V/Øyvind Wistrøm. Avslutning med refleksjon og dialog: Hvordan skal vi snakke med barnebarna om de vanskelige spørsmålene? V/Jon Edgar Karlsen fra BKA

1300 - 1400 Lunsj og takk for nå


Kurspris: Ingen kursavgift for selve kurset  •  Påmeldingsregler

Er du dagdeltager og ønsker buffetlunsj er prisen kr 250,- pr dag. Ønsker du overnatting er totalprisen kr 2450,- (inkl. alle måltider)

FristPåmeldingsfrist fortløpende