top of page

Nestor presenterer: Are Brean

Intro:

Are Brean arbeider som sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening, og har en bistilling som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole. Der underviser og veileder han om musikkens nevrobiologi. Han er lege, spesialist i nevrologi og ph.d i nevrologi/nevrokirurgi. Han har også universitetsstudier i statsvitenskap, psykologi og fransk politisk historie. Klinisk og forskningsmessig har han arbeidet ved blant annet Sykehuset i Vestfold og Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, inntil han fra 2010 til 2015 var overlege ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Han har hatt en lang rekke verv, blant annet som leder for Norsk Nevrologisk Forening og som styremedlem i Hjernerådet, og sitter nå i styret i den Europeiske foreningen for vitenskapsredaktører (European Association of Science Editors).


Engasjement og drivkraft:

I alle sine roller brenner Are for fag- og forskningsformidling. I tillegg til sin vitenskapelige produksjon er han forfatter av en lang rekke bokkapitler og populærvitenskapelige tekster, og han har bidratt i mange podkaster, fjernsyns- og radioprogrammer. Han har skrevet tre kokebøker samt boken "Musikk og hjernen" sammen med Geir Olve Skeie. Han har vært medlem av Den norske nevrolitterære klubb siden 2003, de siste årene som dens leder. Klubben har utgitt fire bøker om emner relatert til nevrologi, kunst og kultur, og den femte er på trappene høsten 2024. Are fikk Norsk nevrologisk forenings formidlingspris 2019 for sin fremragende formidling gjennom mange år, både som redaktør, forfatter og foredragsholder.


Hos Nestor har Are, i samarbeid med Wolfgang Plagge, vært ansvarlig for kurset «Musikk og hjernen» og i 2024 er de to aktuelle med «Hva er kreativitet?» 29. februar - 1. mars og 14. - 15. november.

494 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page