top of page
Fem religioner

Fem religioner på fem dager

30. sept. - 4. okt. • kr 6900,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 3900,-)

For å forstå verden omkring oss, er det viktig å ha kjennskap til religionene!
På slutten av 1800-tallet proklamerte filosofen Friedrich Nietzsche at «Gud er død». I dagens verden er det imidlertid ingenting som tyder på at religion er et tilbakelagt fenomen. Religion gjør seg stadig gjeldende – på godt og vondt. Ofte ser vi at religion knyttes sammen med konflikter mellom folkegrupper og blir tatt til inntekt for politiske ideologier. Religion er på ingen måte død og for å forstå verden omkring oss, er det derfor viktig å ha kjennskap til religionene. I dette kurset skal vi ta for oss de fem store verdensreligionene og blant annet se på hellige skrifter, tradisjoner, historie, religiøs praksis, mangfold, estetikk og religionens plass i dagens Norge. Alle foreleserne underviser eller har undervist i religion på universitets- og høyskolenivå.

Foredragsholdere:

Hinduisme: Tove Nicolaisen, professor emerita ved OsloMet.

Buddhisme og Jødedom: Robert Williams Kvalvaag, dosent ved OsloMet.

Kristendom: Reidar Hvalvik, professor emeritus, MF vitenskapelig høyskole.

Islam: Levi Geir Eidhamar, professor ved Universitet i Agder.
 

Kurset er i samarbeid med Reidar Hvalvik

Fem religioner

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 30. september • Hinduisme (kl 1100 - 1830)

Stikkord: Hva er hinduisme? Gudsforståelser og religionsforståelser. Hinduer i Norge. Religion som praksis. Forestillinger om tilværelsen. Estetikk. Fortellinger. Global hinduisme.

 

Tirsdag 1. oktober • Buddhisme (kl 0930 - 1830)

Stikkord: Buddha-fortellingen. Buddhas lære, menneskesyn og etikk. Mangfold i buddhismen. Religiøs praksis. Utbredelse. Kunst.

 

Onsdag 2. oktober • Jødedom (kl 0930 - 1830)

Stikkord: Tanakh – den hellige teksten. Det rituelle og religiøse livet som jøde. Jødenes historie. Jødisk etikk. Mangfold i jødedommen. Utbredelse, med vekt på jødedom og jødisk historie i Norge. Kunst.

 

Torsdag 3. oktober • Kristendom (kl 0930 - 1730)

Stikkord: Kristendommens opphav og historie. Bibelen som hellig skrift. Ulike kirker og samfunn. Kristne ritualer. Troslære og etikk. Kunst og arkitektur.

 

Fredag 4. oktober • Islam (kl 0900 - 1500)

Stikkord: Islams tidlige historie. Islams lære med vekt på livet etter døden: Livet i graven, dommedag, paradiset og ilden. Islams praksis med vekt på vår egen tid. Islamsk moral og etikk. Islam i Norge.

 

Med forbehold om endringer!

bottom of page