top of page
Kreativitet

Hva er kreativitet?

14. - 15. november • kr 2300,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 1500,-)

Musikk, kunst og den kreative hjernen

Wolfgang Plagge og Are Brean er tilbake hos Nestor etter to utsolgte kurs i 2023, denne gangen handler det om kreativitet i alle former! Og hva er egentlig kreativitet? Medfødt eller tillært? Er den kreative prosessen i hjernen ulik for ulike uttrykksformer, som for eksempel billedkunst, musikk, matlaging eller kreativ skriving? I to dager skal vi søke etter kreativitetens kilde og publikum vil bli involvert. 

Foredragsholdere: Are Brean er spesialist i nevrologi, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole der han underviser om musikk og hjernen. Brean mottok Norsk nevrologisk forenings formidlingspris 2019 for sin fremragende formidling gjennom mange år, både som redaktør, forfatter og foredragsholder. Han skrev boken «Musikk og hjernen» sammen med Geir Olve Skeie og har i tillegg utgitt tre kokebøker! Les mer om Are her

Wolfgang Plagge er komponist, pianist, professor ved Norges musikkhøgskole. Plagge har også fått en stor tilhengerskare blant folk flest gjennom sitt virke som foredragsholder, musikkformidler i NRK og på festivaler. Han debuterte i Universitetets aula i Oslo bare 12 år gammel og har siden mottatt en lang rekke nasjonale og internasjonale priser og utmerkelser for sin musikk og formidlingsevne.

- Veldig, veldig bra, morsomt og interessant! Kjempedyktige kursholdere, skikkelig imponert over hvordan de delte sin kunnskap med oss i en løssnippet samtalestil med rom for improvisasjon! Fra tidligere kursdeltager med Are og Wolfgang

Wolfgang Plagge
Are Brean

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Torsdag 14. november (kl 1345 - 1800 + Quiz)

Med utgangspunkt i musikk vil vi bruke den første kursdagen til å utforske kreativitet som fenomen: Hva er egentlig kreativitet? Er det bare noe som spesielt «kreative» mennesker har, eller kan vi alle være kreative? Kan kreativitet læres eller trenes? Er den kreative prosessen i hjernen ulik for ulike uttrykksformer, som for eksempel billedkunst, musikk, matlaging eller kreativ skriving? Vi vil også utforske musikalsk improvisasjon som fenomen: Er improvisasjon vesensforskjellig fra komposisjon – og kan man lære å improvisere, eller er en slik evne bare medfødt? Vi tar også for oss emosjoner og følelser, både som nevrobiologiske fenomener og som fenomen i kreativ utfoldelse: Er de til hjelp, eller kan de stå i veien for kreativiteten? Alle disse spørsmålene, og flere andre, vil vi utforske gjennom dagen. Noen få definitive svar kan vi love. Men aller mest kan vi love forsøksvise svar, mye undring, mye kreativitet – og mye moro!

 

Fredag 15. november (kl 0900 - 1245)
Denne dagen fortsetter vi vår søken etter kreativitetens kilde. Det gjør vi gjennom eksempler på kreativitet og improvisasjon i musikk- og kulturhistorien. Og vi gj
ør det ved at kursdeltagerne får prøve sin kreativitet sammen med kursholderne. Og hvem vet: Kanskje uttrykket for din egen kreativitet til og med får en egen komposisjon?

Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page