top of page
Åpne bøker

Nobelprisen i litteratur

10. - 11. oktober • kr 2450,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 1950,-)

Litteraturforståelse med nobelprismottakere

Hva er god litteratur? Det er vanskelig å velge hvilken bok man skal lese av de mange som finnes. Å se på hvilke bøker andre har bedømt som god litteratur, kan kanskje hjelpe oss litt i valget. Verdens mest prestisjefylte litteraturpris er nobelprisen. Vi skal på dette kurset se på en rekke av de tidligere nobelprismottakere og hvilke tanker Svenska Akademien har gjort seg. Det vil vise oss at meningen om hva god litteratur er, har endret seg. Det vil også vise oss noe om hva disse kompetente lesere mener er god litteratur i dag. Nobelprisen for 2024 blir annonsert torsdag den 10. oktober, og kurset vil inneholde en presentasjon av årets mottaker - samme dag som prisen presenteres. Selvsagt vil det også bli en presentasjon av Norges første nobelpris i litteratur på 95 år, Jon Fosse.

Kursholder: Jan Olesen er litteraturviter, utdannet fra Universitetet i Oslo. Han holder en rekke litteraturkurs og arrangerer også reiser med litterær vinkling i Norge og utlandet. Les mer om Jan her.

Nobelprisvinnere
Jan Olesen
Alfred Nobel
Nobelprisvinnere

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Torsdag 10. oktober (1100 - 1800)

Kurset starter på selveste julaften for litteraturfolk, dagen da nobelprisen i litteratur offentliggjøres. Etter en innledning og noen refleksjoner rundt en mulig prismottaker i år, vil vi se på annonseringen direkte fra Stockholm. På et tidspunkt der det faller naturlig vil det underveis på kurset komme en presentasjon av prismottakeren, muligens allerede etter lunsj, kanskje først til slutt i kurset. 

 

Svenska Akademien ble grunnlagt i 1786 og å forstå bakgrunnen for nobelprisen er også å forstå Nobelkomiteen og Akademiens historie. Vi skal derfor starte vandringen i mengden av nobelpristakere med å se på denne institusjon som i 1895 får ansvaret for å fullbyrde Alfred Nobels testamente. Nobel skriver i sitt testamente at prisen i litteratur skal tildeles den som har skrevet «det utmärktaste i idealisk riktning». Siden da har tolkningen av denne formulering svingt i mange retninger og man kan med fordel inndele pristakerne i fire-fem grupper. Den første dagen skal vi se på to av dem: Nobelpriser tildelt forfattere som man ut ifra vårt vestlige ståsted kan kalle fremmede og nobelpriser som er tillagt eller oppfattet som uttrykk for en politisk holdning.

 

Fredag 11. oktober (kl 0900 - 1600)

Denne dagen tar vi så for oss de siste tre kategorier: Nobelpriser tildelt nyskapende eller banebrytende forfattere, nobelpriser som synes å være veldig merkelige og endelig de relativt mange nobelpriser som er tildelt franskmenn og som har gitt Svenska Akademien ry for å være frankofil. Veien innom en ganske stor del av de 120 nobelpriser som har vært utdelt, har gitt oss så sprikende svar at vi avslutningsvis må vende oss mot det helt grunnleggende spørsmålet hva litteratur egentlig er. Men om vi ikke er kommet nærmere svaret på hva god litteratur er, så har vi også fått et godt grunnlag for å beskjeftige oss med temaet.

Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page