top of page
Nobel

Nobelprisvinnere i litteratur

4. - 5. oktober • kr 1900,- (uten overnatting kr 1200,-)

Litteraturforståelse med Nobelprisvinnere

Hva er god litteratur?

Det er vanskelig å velge hvilken bok man skal lese av de mange som finnes. Å se på hvilke bøker andre har bedømt som god litteratur, kan kanskje hjelpe oss litt i valget. Verdens mest prestisjefylte litteraturpris er Nobelprisen. Vi skal på dette kurset se på en rekke av de tidligere Nobelprismottakerne og hvilke tanker Svenska Akademien har gjort seg. Det vil vise oss at meningen om hva god litteratur er, har endret seg. Det vil også vise oss noe om hva disse kompetente lesere mener er god litteratur i dag. Prisen deles ut torsdag den 5. oktober, og kurset vil inneholde en presentasjon av årets prisvinner - samme dag som prisen annonseres!

«Nobelprisvinnere i litteratur» er en videreutvikling av Nestors populære kveldskurs om temaet, med nye forfattere og vinklinger.


Kursholder: Jan Olesen er litteraturviter, utdannet fra Universitetet i Oslo. Han holder en rekke litteraturkurs og arrangerer også reiser med litterær vinkling i Norge og utlandet. Blant annet også for Nestor tidligere. Jan er også autorisert Oslo-guide.

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)


Onsdag 4. oktober (kl 1100 - 1800)

Svenska Akademien ble grunnlagt i 1786, og å forstå bakgrunnen for Akademien er også å forstå Nobelkomiteens historie. Vi starter derfor med å se på Svenska Akademien, som i 1895 får ansvaret for å fullbyrde Alfred Nobels testamente. Nobel skriver i sitt testamente at prisen i litteratur skal deles ut til den som har skrevet «det utmärktaste i idealisk riktning». Siden da har tolkningen av denne formulering svingt i mange retninger og man kan med en viss fordel inndele dem i fire-fem grupper. Vi skal denne første dagen se på tre av dem: Nobelpriser tildelt franskmenn, nobelpriser tildelt nyskapende eller banebrytende forfattere og nobelpriser som er tillagt eller oppfattet som uttrykk for en politisk holdning.

Torsdag 5. oktober (kl 0900 - 1600)

Denne dagen tar vi så for oss de to siste kategorier: Nobelpriser som er tildelt forfattere man utfra vårt vestlige ståsted kan kalle fremmede, og nobelpriser som kan synes veldig merkelige. Det siste fører helt naturlig over i spørsmålet om hva litteratur egentlig er. Før vi tar lunsj vil kursholder komme med noen betraktninger om hvem som tenkes å bli tildelt prisen i år, og lunsjen vil også inneholde en kort seanse med TV-overføringen av selve annonseringen av prisen fra Stockholm. Etter lunsj vil kursholder da (forhåpentligvis) være i stand til å gi det som må være den ferskeste presentasjon av årets prismottaker. Det vil til slutt bli en oppsummering - og vi har sannsynligvis ikke kommet nærmere svaret på hva god litteratur er, men i hvert fall har man fått et bedre grunnlag for å tale om teamet.


Kurspris: kr 1900,-  (uten overnatting inkl. lunsj kr 1200,-) •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

Frist: Påmeldingsfrist fortløpende

bottom of page