top of page

Nestor - full fart fremover i 2024

Oppfølging av forslaget i NOU-utvalget er inne i en periode hvor departementet ønsker en bred involvering av sektoren gjennom Folkehøgskolerådet og andre relevante aktører. I statsråd 16. oktober ble Kari Nessa Nordtun utnevnt som kunnskapsminister. Det blir nå hennes oppgave å følge opp dette arbeidet. Hun har tre alternative veier:

1. Utarbeide en melding til Stortinget basert på Folkehøgskoleutvalgets utredning der regjeringens politikk og forslag skisseres og følges videre opp med utarbeidelse av ny folkehøgskolelov.

2. Starte direkte med å utarbeide forslag til ny folkehøgskolelov som viser til utredningen fra Folkehøgskoleutvalget, hva høringsinstansene har sagt, hva regjeringen mener og deres forslag til lovparagrafer.


3. Legge Folkehøgskoleutvalgets utredning i en skuff.


Vi er enige med Folkehøgskolerådet i å tro at departementet vil velge alternativ 2 og starte å utarbeide forslag til ny folkehøgskolelov. Vi tror dette vil ta tid og at det i beste fall vil få betydning for sektoren fra statsbudsjettet i 2026.


I statsbudsjettet for 2024 er støtten til Nestor og Nord Norsk Pensjonistskole opprettholdt. Nestor vil fremover være i tett dialog med Folkehøgskolerådet for å opprettholde støtten i årene som kommer.


Nestor fremstår i 2023 som en veldrevet møteplass for voksne med et samfunnsoppdrag og verdigrunnlag hvor internatet spiller en helt sentral rolle. Vi representerer et mangfold og er i en særstilling innenfor folkehøgskolen, og det er en stor og økende interesse for skolens kurs og aktiviteter. Vi vet at læring ikke har en aldersbegrensning, og at livsmestring er viktig i alle aldre. Vi er trygge på at vi har betydning for mange mennesker som en god sosial møteplass for læring.


I 2024 lover vi full fart fremover. Vi kommer med mange nyheter og gleder oss til å dele dem med våre gamle og nye kursdeltakere.Velkommen til Nestor, og ta gjerne en titt på hva vi tilbyr i 2024 (vi legger ut fortløpende):


855 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page