top of page

Nestor presenterer: Kristin von Hirsch

Oppdatert: 9. feb.

Nestor samarbeider med et bredt utvalg profesjonelle aktører, og vi vil her få presentere: Kristin von Hirsch

Kristin holdt sitt første skrivekurs på Nestor i 2010 og har siden holdt en rekke kurs i skriving basert på minneteknikker samt kurs i foto- og digital billedbehandling. Hun har også vært medarrangør på seminaruka Kjæringer mot strømmen, og fra 2021 holder hun også kurs/seminarer med utgangspunkt i eksistensfilosofi. Kristin von Hirsch har siden årtusenskiftet arbeidet som forfatter, fotobasert billedkunstner, designer og kursholder. Hun har bibliotekutdanning og en master i filosofi og religion, samt en videreutdanning i filosofisk praksis.

Bakgrunn:

Kristin har en mangslungen erfaringsbakgrunn. Etter gymnasiet (1980) tok hun sømutdanning i Oslo og Paris, livnærte seg på sømoppdrag mens hun spilte gitar i diverse Oslo-baserte rockeband og gjorde et par lengre reiser til Afrika og Asia, alt mens hun fotograferte og skrev for skrivebordsskuffen. I 1987 fikk hun barn og ikke lenge etter fast jobb i rusomsorgen, før hun på nitti-tallet utdannet seg til bibliotekar for så å ta en cand.mag. i religionshistorie og religionssosiologi på UiO. Det var en dyp interesse for hvordan vi skaper sannhet og mening som her materialiserte seg, og i studietiden ble skrivingen stadig viktigere, som verktøy for kommunikasjon og formidling, noe som resulterte i en rekke artikler og essays i skjæringspunktet tro/teknologi, – publisert i diverse tidsskrifter. I 1998 begynte Kristin sin frilanstilværelse som journalist og fotograf. Samtidig tok hun en skriveutdanning som manusforfatter ved Norsk filminstitutt, lærte seg PhotoShop (fargenes mørkerom), og dermed var hun i gang også med egne prosjekter. Første bokutgivelse var Hvem vet - om sannhetens utallige ansikter i 2005, og siden har det blitt flere, parallelt med manus for film, radio, teater, og en rekke separat- og kollektivutstillinger (se http://www.kristinvonhirsch.no/). I 2017 valgte Kristin å ta grublergenet hundre prosent på alvor, noe som endte i en idéhistorisk/eksistensfilosofisk mastergrad og påfølgende videreutdanning til filosofisk praktiker.

Kristin er medlem av NSFP (Norsk Selskap for Filosofisk Praksis), NFFO, Norsk Forfattersentrum og NBK.

Drivkraft:

Engasjement for, og undring over alle former for menneskelig "byggeaktivitet", – og sporene av den. Sagt på en annen måte: Jeg er opptatt av menneskets ubestandighet/forgjengelighet, og av hvordan vi hele tiden kjemper imot ved å skape, – eller "merke" våre omgivelser, fysisk og mentalt, i håp om å skape en form for varig orden som gir oss mening. Dette har nok på et eller annet vis preget alt jeg har gjort, og i retrospekt tenker jeg at jeg dypest sett alltid har prøvd å forstå hva som utgjør et menneskelig "vi". Hva er det som forbinder oss? Hva består det limet av som holder oss sammen som menneskehet, på mikro- og makronivå?


Kristin er aktuell for Nestor i 2024 med disse kursene: Skrivekurs - Å skrive sant? og sommerkurset; Skrive og vandre


Fra tidligere kursdeltagere: - "Kursholder var genuint opptatt av emnet og dette smittet selvsagt over på oss". - "Meget profesjonelt - både i innhold og gjennomføring. Mye stoff, men det ga et overblikk som inspirerer til mer fordypning. Likte presentasjonsmåten og avveiningen mellom forelesning og gruppearbeid".


903 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page