Renessansen

Kunsthistorie - Renessansen

14. - 17. mars • kr 4900,- (uten overnatting kr 3300,-)

Renessanskunsten i Italia og landene nord for Alpene.

Renessanse (1400- og 1500-tallet) betyr «gjenfødelse» og refererer seg til antikkens humanistiske idealer. Italia var katalysator for å skape kunst og kultur med mennesket i sentrum. Chiaroscuro, sentralperspektiv og naturalisme var billedelementer som ble gjenoppdaget på 1400-tallet, og nye arkitekturidealer ble manifestert i kirker og palass. Renessansekunsten spredte seg snart til andre europeiske landområder som ga kunstverkene egne nasjonale særtrekk.

Velkommen til andre del av fire moduler kunsthistoriekurs gjennom 2023. Se hele kursoversikten her!
NB! Hvert kurs kan taes uavhengig av hverandre!

 

Kursholder: Wenche Findal er dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU • Les mer om Wenche her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)


Tirsdag 14. mars (kl 1100 - 1800)

Begrepet renessanse: «Gjenfødelse», maniera moderna, humanistiske idealer osv. - Innledende forelesning om et epokebegrep med omfattende innhold. Ungrenessansen i Italia: Protorenessanse og oppblomstring av en ny kunst i og rundt Firenze tidlig på 1400-tallet. Malere, billedhuggere og arkitekter la formale og motivmessige premisser for flere hundre års internasjonal kunsthistorie. Belyst med verker av de viktigste «veirydderne» skal vi systematisere og karakterisere å få et overblikk over det som skjedde.

 

Onsdag 15. mars (kl 0900 - 1800 + filmkveld)
Høyrenessansen i Italia: Ved 1500-tallets begynnelse kan det spores en utvikling og endring av form- og motivmessige kvaliteter. Harmonien er fullkommen, og Venezianerne gjorde seg gjeldende med fabelaktige figurfremstillinger og glødende palett. Michelangelo trakk sine verker ut av det klassiske skjema og ble den første representant for manierismen. Palladio blir utslagsgivende for ny, maniert arkitektur, samtidig som Caravaggio bragte inn ny lyssetting og malemåte. Vi tar opp årsaker og virkning i en rik periode og reiser spørsmål rundt «kunsten krise».

 

Torsdag 16. mars (kl 0900 - 1730)
Renessansekunsten spredde seg raskt til Nordeuropa: Det borgerlige Holland ble en viktig malernasjon på 1400-tallet og politiske og religiøse strukturer fikk det hollandske detaljorienterte maleriet til å bli betraktet som «naturens speil». I det frankrikenære Flandern fikk både billedkunst og arkitektur et mer elegant preg. I Frankrike påvirket både kirke og konge kunstscenen med store oppdrag som dannet grunnlaget for barokkens epoke.

Fredag 17. mars (kl 0900 - 1600)
Tyskland: Renessansekunsten fikk sin egenart på bakgrunn av landets mangfoldige kulturhistorie forankret i borgerkunst, der reformasjon og folkeliv var bakteppe for motivkretsen. Albrecht Dürers bidrag til kunsthistorien ses komparativt i forhold til kunst syd for Alpene. Renessansen i Norden speiles i den politiske situasjonen og eksemplifiseres i storgårder, festningsverk og slottsstrukturer.


Kurspris: kr 4900,- (uten overnatting inkl. lunsj kr 3300,-)  •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende