top of page
Samtidskunst

Samtidskunst og Kistefos

26. - 29. august • kr 5900,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting, alle måltider og ekskursjon. (dagdeltager inkl. lunsj kr 3900,-)

Vi kaster lys over vår samtids billedkunst og begreper

Hvordan forstå abstrakt kunst? - Hva er forskjellen på f.eks. performance, DADA, konseptkunst, installasjoner, happenings, video, foto osv. Med modernismens epoke som bakteppe for vår tids mangfoldige uttrykksvokabular, skal vi gå gjennom analysemetoder og synsmåter for bedre å forstå alle ismene på 1900-tallet for å skille dem stilmessig fra hverandre (ekspresjonisme, kubisme, surrealisme, brutalisme, amerikansk ekspresjonisme, popkunst osv.) Siste dag reiser vi til Kistefos for å se samtidskunst live.

Kursholder: Kunsthistoriker Wenche Findal

Samtidskunst
Samtidskunst

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 26. august (1100 - 1800)

Billedkunst og begreper fra modernismens epoke som bakteppe for vår tids 
mangfoldige uttrykksvokabular: Vi ser på abstraksjoner i maleriet, og stiller ellers
spørsmål ved eksempler fra performance, DADA, konseptkunst, installasjoner,
happenings, video, foto. etc. Analysemetoder - en repetisjon: Vi skal se på hvordan vi kan vi bruke tradisjonelle synsmåter for å forstå vår sam
tids kunst. Og hva med betrakterens rolle - hvordan ta i bruk vår generelle livskunnskap, egne sanser og erfaringer for forståelse av nye uttrykksmåter. Gruppeanalyse.

 

Tirsdag 27. august (kl 0900 - 1800 + filmkveld)

Historien om den abstrakte kunsten: Hvordan og når ble kunsten abstrakt? Vi ser oppløsningen av figur og motiv fra ca. 1850 til Kandinskys gjennombrudd rundt 1910. Deretter følger vi «modernismeelven» utover 1900-tallet og gjennomgår trinn for trinn hvordan vi kan skille diverse periodestiler fra hverandre (ekspresjonisme, kubisme, surrealisme, brutalisme, amerikansk ekspresjonisme, popkunst osv.).

Gruppeanalyse. Filmkveld.

 

Onsdag 28. august (kl 0900 - 1800)

Hvordan ser Dagens kunstfelt ut? Hva vises i samtidens gallerier? Vi ser også på noen kjente kunstneres utvikling og hvilke formale teknikker de har brukt. Bl.a. Edvard Munchs vei fra det indre uangripelige liv til samfunnet rundt. Hva med Jackson Pollocks flekkmaleri og Dag Erik Elgins bildetekster? Hva betyr dette for kunsthistorien? Anselm Kiefer er en av verden mest berømte nålevende kunstnere . Med utgangspunkt i blybiblioteket i Astrup Fearnleymuseet skal vi bli kjent med hans uttryksverden via bilder og videoer. (Anbefalt : Knausgårds bok: Skogen og elva). Gruppeanalyse.

 

Torsdag 29. august (kl 0900 - ca 1600)

Vi reiser med buss fra Nestor til Kistefos, hvor vi ser utstillingen ute og inne. Turen går tilbake til Nestor på ettermiddagen.

Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page