top of page
Peterskirken

Italia - samfunn, historie og kultur

12. - 14. august • kr 4550,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 3450,-) Psst! Meld deg Spania og/eller Sør-Amerika samtidig å få disse til dagdeltagerpris! Alle kurs finner du her

En «reise» til Italia med Arnt Stefansen

Fascinasjonen for Italia, dagens Italia, det historiske Italia, kulturen og menneskene, kirkene, maten, vinen og det vi tenker på som typisk italiensk- la dolce vita. De ulike regionene med verdenskjente byer som har fascinert kunstnere og menigmann i lang, lang tid! Du trenger ingen forkunn-skaper om Italia, men mer en dragning, og nysgjerrighet overfor «støvellandet» der sør på kontinentet - et program som tar for seg historien, kulturen, menneskene - og med nydelig italiensk mat på menyen! Kurset er basert på foreleser Arnt Stefansens bok «Italia - historien, kulturen og menneskene», som utkom sommeren 2020.

Ønsker du å favne det helt store bildet av landet Italia og dets ruvende historie er dette kurset for deg. Italiensk mat og vin står på menyen samt en italiensk filmaften!

Kursholder: Arnt Stefansen er statsviter, journalist, forfatter og frem til 2023 NRKs medarbeider i Latin-Amerika.

- Høyt faglig innhold, innfridde alle forventninger - og vel så det. Utmerket pedagogisk utført. Stort pluss med god kommunikasjon mellom foredragsholder og kursdeltagere. Fra tidligere kursdeltager

Italia kurs
Arnt Stefansen
Saint Rosalia skulptur
Bruschetta

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 12. august • Det moderne Italia (kl 1000 - 1900 + italiensk middag)

Vi starter med en presentasjon av kurset, og en «bli kjent»-runde. Deretter starter Arnt Stefansen med foredraget «Det gode liv i et vanstyrt land». Der ser han på hvordan Italia er blitt en nasjon preget av korrupsjon og økonomisk stillstand - samtidig som svært mange i dagens italienske samfunn lever gode liv. Denne dagen ser vi også på hvilke utfordringer landet står overfor som følge av koronakrisa. Vi snakker om aktuell politikk og sentrale samfunnsspørsmål, om forholdet mellom nord- og sør-Italia, og om Italias plass i Europa og verden.


Tirsdag 13. august • Romas og Italias historie (kl 1000 - 1630 + filmkveld)

De to første timene bruker vi til å avslutte gårsdagens fortelling om det moderne Italia. Temaene er: «Kirkens og pavens rolle», og «Mafiaen og dens historie». Deretter skal det handle om Romas og Italias historie: Knapt noe land har en mer ruvende forhistorie enn Italia. Og i løpet av denne andre kursdagen skal vi innom temaer som romersk mytehistorie, kongetiden, republikken og keisertiden. Vi avslutter forelesningsdagen med å se på utvik-lingen i middelalderen og renessansen, og gjennom nedgangstiden frem mot Italias samling. Både denne dagen, og under kurset som helhet, er det satt av god tid til samtaler, spørsmål og svar, slik at deltakerne får et mest mulig aktivt forhold til stoffet.

 

Onsdag 14. august • Kultur, opplevelser, reiser (kl 0930  - 1300)

Vi avslutter den historiske delen av kurset med å gjennomgå Italias samling, Mussoliniepoken og den italienske republikken, som ble grunnlagt etter den annen verdenskrig. Deretter skal det handle om kultur: Nordmenn elsker Italia, og kultur og mat er kanskje kjernen i denne fascinasjonen. I siste del av kurset skal vi skal snakke om Italias kulturhistorie, og om den enestående kulturarven dette landet forvalter. Et enkelt tall sier mye: «70 prosent av all verdenskunst finnes i Italia.» Vi skal selvfølgelig snakke om reiselandet Italia og fordype oss i noen utvalgte reisemål. Trolig har samtlige kursdeltakere ett eller flere favorittsteder i landet.
 

Psst! Meld deg på Spania eller Sør-Amerika samtidig å få disse til dagdeltagerpris!

Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page