top of page
Sør-Amerika

Sør-Amerika - samfunn, historie og kultur

19. - 21. august • kr 4550,-
Prisen inkluderer kurset med overnatting og alle måltider. (dagdeltager inkl. lunsj kr 3450,-) Psst! Meld deg Italia og/eller Spania samtidig å få disse til dagdeltagerpris! Alle kurs finner du her

Bli med på en «reise» til mangfoldige Sør-Amerika i historie, samfunn og kultur!

Kurset er basert på Arnt Stefansens nærmere 20 år lange virksomhet som NRKs faste medarbeider i Sør-Amerika. Drømmer du om å få oversikt over det enorme kontinentet Sør-Amerika, med sine nærmere 450 millioner innbyggere, så har du sjansen nå! Sør-Amerika-inspirert mat og sosialt samvær står naturligvis på menyen.


Kursholder: Arnt Stefansen har vært fast korrespondent for NRK i Berlin, Brussel og Madrid, og han jobbet som NRKs frilansmedarbeider i Sør-Amerika frem til han gikk av med pensjon våren 2023. Han har skrevet 11 bøker om europeisk politikk, samfunnsliv og historie. To av disse bøkene, «Italia - historien, kultur og menneskene» og «Spania – historien, kulturen og menneskene», dannet grunnlag for kurs som Arnt holdt på Nestor i 2022 og 2023. Arnt har også lang erfaring som reiseleder for Temareiser Fredrikstad, og har ledet mer enn 60 turer til Italia, Spania, Tyskland og Sør-Amerika.

Sør-Amerika
Arnt Stefansen
Sør-Amerika
Sør-Amerika

Program:

(Program med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 19. augustÅpning - presentasjon - Brasil (kl 1200 - 1900 + temamiddag)

Vi starter med en presentasjon av kurset og en bli kjent-runde. Etter introduksjonen tar Arnt oss med på en reise i dette kontinentets lange og dramatiske historie. De to siste foredragene denne første kursdagen handler om «Sør-Amerikas kjempe», Brasil. Det første har hovedvekt på samfunnsliv, politikk, økonomi – det andre om miljø og urfolk, der regnskogen i Amazonas står i fokus. Brasil har vært Arnts «hjemland» som «NRKs mann» i Sør-Amerika, og i dette kurset deler han sine omfattende kunnskaper om brasiliansk politikk, samfunnsliv og kultur.

 

Tirsdag 20. august • Fra Argentina til Colombia (kl 1000 - 1630 + film etter middag)

Denne andre kursdagen vil foredragsholderen presentere noen av de viktigste landene i Sør-Amerika utenom Brasil: Argentina, med sin dramatiske historie, sin rike matkultur og sine sterke europeiske røtter, Chile, der dagens samfunn fortsatt preges av det dramatiske militærkuppet i 1973, og Peru og Equador, der kontinentets urfolk fortsatt har en viktig rolle. Vi skal også til Colombia, som etter 50 år med grusom borgerkrig sliter med å få en skjør fredsplan til å fungere.  

 

Onsdag 21. august • Venezuela. Nordmenn i Sør-Amerika. Sør-Amerika og verden (kl 0930 - 1330)

På denne siste kursdagen gir Arnt oss et bilde av et land han har fulgt nøye gjennom mange år: Venezuela. En såkalt «sosialisme for den 21. århundret» har ført landet ut i en dyp økonomisk sosial krise, og flere millioner mennesker har flyktet til utlandet. Kurset avsluttes med to foredrag om Sør-Amerikas forhold til omverdenen – ett om nordmenns historie i regionen, og ett om stormaktenes brutale politikk i denne delen av verden.

Under kurset som helhet, er det satt av god tid til samtaler, spørsmål og svar, slik at alle får et mest mulig aktivt forhold til stoffet.

Psst! Meld deg på Italia eller Spania samtidig å få disse til dagdeltagerpris!


Prisinfo  •  Påmeldingsregler

bottom of page