top of page
Modernismen

Kunsthistorie - Modernismen

9. - 13. oktober • kr 5900,- (uten overnatting kr 3900,-)

Det moderne og modernismen:

Vi fordyper oss i modernismens kunsthistorie og her tar vi for oss norsk og internasjonal kunst og arkitektur fra begynnelse av det moderne rundt 1850 og frem til i dag. Gjennom bildeforelesninger, spesialistforelesninger og analyseoppgaver blir dette noen spennende, inspirerende og sosiale dager og en avrunding av kunsthistoriekursene gjennom 2021 og 2022.

Velkommen til fjerde del av 4 moduler kunsthistoriekurs gjennom 2023. Se hele kursoversikten her!
NB! Hvert kurs kan taes uavhengig av hverandre!

 

Kursholder: Wenche Findal er dr. art i kunsthistorie og professor emeritus fra NTNU • Les mer om Wenche her

Program: (Med forbehold om endringer og tilstrekkelig antall deltagere)

 

Mandag 9. oktober (kl 1100 - ca 2200 filmkveld)

«Det moderne» og modernismen: Det moderne prosjekt begynte som historisk konse-kvens av 1700-tallets revolusjoner (den industrielle og den franske). Kunsthistorisk regnes 1850 som et startpunktet for det moderne, som la forutsetninger for modernismen. Billedkunstens form og innhold endret seg radikalt, og arkitektene eksperimenterte med nye materialer og nye bygningstyper. Tidsånden omfavnet la vie moderne og realismen, da kunstnerne ønsket å skildre det virkelige livet. Fra ca. 1890 fremsto art nouveau/- Jugendstil som et nødvendig intermesso av linjebetont skjønnhet og funksjonalitet

Tirsdag 10. oktober (kl 0900 - ca 1800)

Ved modernismens gjennombrudd rundt 1910 manifesterte mange nye uttrykk seg; ekspresjonisme, kubisme, purisme, abstrakt kunst osv. Parolen var Alt er form! Både internasjonalt og i Norge var det en generell aksept for modernismen i kunsten allerede i 1920-årene. Forenkling og rasjonalitet i arkitekturen og formale kategorier i billedkunsten var idealet. Bl.a. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Bauhaus-skolen og
De Stijl fikk mye å si internasjonalt, mens Edvard Munch styrket vår nasjonale kunstscene med nytt modernistisk uttrykk

Onsdag 11. oktober (kl 0900 - 1815)

I mellomkrigstiden oppsto nye periodestiler. Den modernistiske arkitekturen utviklet seg med mennesket i sentrum. Boligutstillinger viste hvordan moderne mennesker skulle leve, og funksjonalismen ble ny nasjonal stil for det unge Norge. Bl.a. Lars Backer, Ove Bang og Arne Korsmo bidro sterkt. Etter 1945 oppsto brutalismens periode som handlet om ressurs-besparende arkitektur for en ny begynnelse. Deretter utviklet det seg en byggekunst med det organiske som ankerpunkt; med fokus på dialogen mellom arkitektur og natur

Torsdag 12. oktober (kl 0900 - 1800)

Verdens kunstsentrum forskyver seg fra Europa/Paris til USA/New York ca. 1950.
Den amerikanske ekspresjonismen vokser ut fra europeiske forbilder og blir modell for hele den vestlige verdens modernistiske kunstmiljøer. I Europa eksperimenterer arkitekter og kunstnere med rask skift i modernistisk ramme. Strukturalisme og postmodernisme gir kunstnere og arkitekter en total frihet i skapeprosessen. Dekonstruksjonens åpenbare muligheter slår ut i to retninger - den geometriserende og den poetiske. Arkitektur blir skulptur.

Fredag 13. oktober (kl 0900 - 1300)

Modernismen i vår tid - postmodernisme, ettermodernisme, neomodernisme eller senmodernisme? Hva bygges nå? - Vil modernismeelven flyte i fremtiden? Oppsummering av modernismen og de fire kunsthistoriedelene i sammenheng.

 

Hver undervisningsdag avsluttes med verksanalyse og diskusjon rundt temaer fra dagens forelesninger!


Kurspris: kr 5900,- (uten overnatting inkl. lunsj kr 3900,-) •  Prisinfo  •  Påmeldingsregler

FristPåmeldingsfrist fortløpende

bottom of page